Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Försäkringar

Alla barn, elever, ungdomar och andra grupper inom Vellinge kommuns verksamhetsområde är olycksfallsförsäkrade under skol- och verksamhetstid genom kommunens olycksfallsförsäkring. 

Kommunens olycksfallsförsäkring

Kommunens olycksfallsförsäkring täcker olycksfallskador dvs. kroppskador som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar i skol- / verksamhetstid (med vissa undantag där försäkringen gäller dygnet runt). Med skol-/verksamhetstid avses ordinarie tid den försäkrade deltar i verksamhet/skola, samt färd till/från denna.

Mer information finns på kommunens hemsida:

https://vellinge.se/kommun-och-politik/trygghet-och-sakerhet/forsakringar/olycksfallsforsakring/ 

och i filen nedan:

Skadehantering

 När en skada inträffar ska den anmälas till kommunens försäkringsbolag Svedea så snart som möjligt. Det är den försäkrade eller vårdnadshavaren som gör anmälan.

Försäkringsnumret som du ska ange är: 511300-2.1

Åtgärder vid skada

- Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan

 - Spara alla kvitton