Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Bild med ikoner för olika appar - sociala medier

Ängdala Online är en del av skolans likabehandlingsarbete som startades för att öka kommunikationen om och på internet mellan vuxna och elever på skolan och för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för en trygg tillvaro på nätet. Vidare handlar det om att öka elevernas kunskap och bjuda in till diskussioner om integritet, gränssättning, sexualitet och relationer via internet. Fokus ligger även på så kallad netikett, dvs. vett och etikett på nätet, där arbete mot nätkränkningar ingår.

Varje läsår upprättas en handlingsplan för vilka insatser som ska genomföras i de olika årskurserna.  

Skolan bjuder även varje år in vårdnadshavare till en kvällsföreläsning kring unga och internet där matnyttig information ges och dilemman diskuteras. Syftet är att utbilda och stötta föräldrar i deras förståelse och tänkesätt gällande barns internetanvändande.

Ansvariga för planering och genomförande av insatserna är skolans bibliotekarie och kurator.

Ängdala skolor är stolta vinnare av Surfa lugnt-priset! Motiveringen och pressreleasen hittar du på Surfa Lugnts hemsida!