Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Den specialpedagogiska verksamheten

Bild på en lärare som jobbar med ett barn med hjälp av magnettavla

Den specialpedagogiska verksamheten

Skolans tre specialpedagoger sitter i arbetsrum ​(J10)​ och tillsammans har vi detövergripande ansvaret för de specialpedagogiska insatserna i årskurserna 1-9.

Specialpedagog för Förskolan och förskoleklass är Sara Berggren som på torsdag eftermiddagar har tid knuten till detta uppdrag, övrig tid arbetar hon i vårt team kring 5 och 6-åringar.

Vi specialpedagoger arbetar med att tillrättalägga lärmiljön så att alla elever ska få så bra förutsättningar som möjligt för att lyckas i skolan och med sin kunskapsutveckling. Detta gör vi bland annat genom läs och skrivhjälpmedel men också genom utbildning, handledning och specialundervisning.

För att kunna stötta elever, pedagoger och vårdnadshavare och för att kunna nå bästa resultat samarbetar vi tätt med övriga professioner i Elevhälsan.

Vi följer noga våra elevers kunskapsutveckling genom att tillsammans med lärarna genomföra och analysera Skolverkets bedömningsstöd. Utöver det genomför vi screeningtester för att följa upp läsförmågan och identifiera hinder. Vi vill kunna sätta in rätt åtgärder i god tid och är måna om ett gott samarbete med vårdnadshavarna för att nå bästa resultat.

Två av oss specialpedagoger sitter med i ledningsgruppen och har förmånen att på så vis påverka och bidra till att beslut som där fattas också övervägs ur ett specialpedagogiskt perspektiv.

Vill du kontakta oss?

Anna Aspelund
anna.aspelund@angdalaskolor.se

Alex Nikolaidis
alex.nikolaidis@angdalaskolor.se

Henrik Nillund
henrik.nillund@angdalaskolor.se

Det går även bra att ringa på telefonnummer: 040-6783385.